Fuck you

Morten har skre­vet et meget godt inn­legg i sin blogg (Utopi) angå­en­de Mohyeldeen Mohammad sine utta­lel­ser i media den sis­te tiden! Jeg kun­ne ikke vært met enig!

http://morten.blogg.com/2010/02/20/en-liten-hilsen-til-en-landsmann/

About Christian