Kristiansand, bloggen og litt nørdz!

For en dei­lig helg! Jeg had­de lang­helg og var i kris­tian­by en tur! Alle der er etter hvert små­barns­for­eld­re, men så len­ge noen har tatt til vett og lei­er ett hus iste­den­for lei­lig­het så var det god plass til å sam­le hele gjen­gen! Kudos til Lena og Morten som mer eller mind­re fri­vil­lig god­tok at vi inva­der­te huset! Det er dei­lig at man frem­de­les er på det sta­di­et at man tren­ger noen roli­ge dager på jobb for å kom­me seg etter en hard lang­helg med fri!

Fått litt kom­men­ta­rer på at jeg ikke opp­da­te­rer blog­gen så vel­dig ofte (den er jo helt ny!) men det er alt­så pla­nen å skri­ve to blog­ger i uka, ikke hver dag. Viktig å ikke ta seg full­sten­dig vann over hodet!

Jeg fikk også en sjan­se til å slip­pe løs den inne­steng­te ner­den i meg i hel­gen. “Magic the Gathering” er noe jeg for så vidt har kjent til len­ge, men ald­ri hatt gle­den av å prø­ve. Nå fikk jeg omsi­der det! Hekta! Vel, det vil si, jeg kun­ne ten­ke meg å bli hek­ta, men siden jeg ikke kjen­ner noen and­re i den­ne byen som er like nerd på dis­se tin­ge­ne ten­ker jeg det blir med at jeg får juling i spil­let en gang iblant når jeg like­vel er i kris­tian­by! Fett nok! Jeg er nerd, men ikke nerd nok til å slå meg ned med gut­ta som sit­ter uten­for Outland å spil­ler Magic hele dagen… Ett sted går fak­tisk grensen…

Ellers har jeg gått på litt av en smell på job­ben! Litt stor i kjef­ten, litt vedde­mål, og en mot­stan­der som plut­se­lig bestem­te seg for å bli vel­dig best i det som ble ved­det om… slit­somt… kan se ut som om jeg må job­be en dags dug­nad for en kol­le­ga (som byg­ger hus) men det er ennå en liten uke igjen av febru­ar, så alt håp er ikke ute! Oppdatering vil garan­tert komme!

About Christian