Radiogutta live

Videoen er spilt inn til ære for våre ven­ner fra “BackrowPoker” (som for­kla­rer hvor­for gut­ta for­sø­ker seg på å snak­ke engelsk). Rimelig godt for­nøyd med inn­sat­sen, av fem som stil­te fikk vi to blant topp fire (60-ish til start!)

NB: Ikke alle radio­gut­ta var med. De som er med på video­en er: mrHansol, BMWK100, Goggen_S og under­teg­ne­de AceCikey

About Christian