NM - Reisen

20110411-203400.jpgDa er even­ty­ret omsi­der i gang. Det vil si, jeg sit­ter på toget til Tønsberg. Det blir en kort stopp hos Goggen_S før vi møter opp med BMWK100 i mor­gen og set­ter oss på fly­et til Riga! 

Jeg benyt­ter tog­tu­ren til å tes­te ut “blog­ge fra mobi­len” sys­te­met til WordPress. Så legg gjer­ne igjen en kom­men­tar om hvor­vidt inn­leg­get er lese­lig eller ikke.

Det er vel­dig len­ge siden jeg har hatt så mye reise­fe­ber som nå, og da hjel­per det lite at turen er i gang nå, men at vi ikke er frem­me før i morgen… 

Foruten blog­gen her og twit­ter kom­mer jeg også til å pos­te opp­da­te­rin­ger fra turen på RadioPoker & GamingHill så jeg anbe­fa­ler alle å føl­ge med der også. Der blir det video­er, bil­der og opp­da­te­rin­ger på “last­lon­ger” vedde­mål! Det blir alt­så mye moro, også for dere som er igjen hjemme!

Tags: , ,

About Christian