Riga - dag 1

20110413-012704.jpgFørste dag i Riga er over, om enn på er annet hotell enn først antatt. Men det skal jeg kom­me til­ba­ke til…

Dagen star­tet hardt kl 05:45, etter at Goggen had­de holdt med oppe med skampi, rødvin og poker til kl halv to. Jeg aller­gisk mot å være sent ute, og Goggen er kro­nisk ute i sis­te liten, så det ble gnis­sing og masing på mor­nin­gen, men jeg vant og vi var på Torp i god tid, og fly­tu­ren gikk glatt og Riga øns­ket hjer­te­lig vel­kom­men! Men så skul­le vi sjek­ke inn… 

Tidenes mest innef­fek­ti­ve damer i skran­ken sør­get for at køen tok ca evig­he­ter. Omsider ble det vår tur, men det hjalp fint lite da reser­va­sjo­ne­ne våre var for nes­te uke og hotel­let var fullt… En små­frust­rert sam­ta­le og noen tele­fon­sam­ta­ler sene­re var vi book­et inn, med førs­te nat­ten på et ann­net hotell i nærheten. 

Vi var en tur inn­om NM loka­le­ne også og fikk slått av en prat med selve “Gudfaren” av norsk poker Tor Hansen samt hilst på en del kjent­folk. Så ble det til­ba­ke til hotel­let for litt mat og en kjapp tur­ne­ring som ikke end­te spe­si­elt bra for under­teg­ne­de, men Gogggen spil­ler ennå og vin­ner kan­skje noe kroner! 

I mor­gen begyn­ner det for alvor og alle vi gut­ta skal i aksjon. Regn med opp­da­te­rin­ger på twit­ter utover dagen! Og ett nytt blogg­inn­legg på kvel­den. Skal også prø­ve å få tatt litt bilder!

Tags: , ,

About Christian