Baby’s back!!

Det er med umå­te­lig gle­de jeg kon­sta­te­rer at mitt kjæ­re (hjem­me­la­ge­de) poker­bord er til­ba­ke i min besittelse.

Da vi flyt­tet til Oslo for fire år siden måt­te jeg gi slipp på det (jeg solg­te det til en kame­rat i det fas­te poker­la­get) på grunn av den åpen­ba­re plass­man­ge­len i små (for ikke snak­ke om dyre) sen­trums­nære lei­lig­he­ter i tigerstaden.

Ironisk nok viser det seg at han som kjøp­te det ikke har plass til det leng­re av til­sva­ren­de årsa­ker og jeg har der­for fått det til­ba­ke. Snakk om timing og snakk om glede!

Baby's back!

Omsider hjem­me igjen hos far!

About Christian