På “TV-Bordet” i Riga

Mine 15 minut­ter med berøm­mel­se fra The GamingHill Experience:

Spill og kom­men­te­ring star­ter ca 7:30 inn i videon!

About Christian