God helg for poker

Mye av fri­ti­den min bru­ker jeg på poker. Jeg spil­ler fast med en grup­pe men­nes­ker på inter­we­bz og for­sø­ker å få spilt litt live i ny og ne også. Jeg er på ingen måte en vel­dig god spil­ler, eller spil­ler på vel­dig høye nivå­er, men jeg vin­ner mer enn jeg taper og er for­nøyd på det nivå­et jeg spil­ler. I hel­gen spil­te jeg som van­lig med gjen­gen fra radiopoker.net (det kom­mer fle­re inn­legg om dis­se fol­ka!) og på fem tur­ne­rin­ger dro jeg inn godt over $250! Ikke revo­lu­sjo­ne­ren­de mye pen­ger, men grei nok utbe­ta­ling med tan­ke på at det­te var tur­ne­rin­ger som kos­tet $5 å spille!

Jeg tok en tredje­plass, en andre­plass og to første­plas­ser. Dessverre var første­plas­se­ne ikke i spill som hører til radiopoker.net liga­en for febru­ar, men like­vel greit å note­re at jeg kan vin­ne heads up i blant også! En av tur­ne­rin­ge­ne var fak­tisk en 7 card stud tur­ne­ring. Ikke mitt bes­te spill, men ett av de spil­le­ne jeg liker best!

Det blir litt i over­kant mye selv­skryt her nå, men jeg må også få med at jeg leder februar­liga­en på radio­po­ker etter åtte run­der med nes­ten tre poeng! (klik­ka klik­ka) det blir spen­nen­de å se om jeg kla­rer å hol­de plas­se­rin­gen nå som for­bed­rin­ge­ne kom­mer (det er bare dine åtte bes­te resul­ta­ter som gjel­der, og nes­te spill er nr ni slik at nå får folk slet­ta sine dår­ligs­te resultater)

About Christian