house Archive

  • Jeg ser ikke så mye på tv, men jeg ser mye på tv-seri­er! Norsk TV lig­ger ca ett par år etter det som skjer i USA og jeg har for […]

    Seriehøsten er i gang…

    Jeg ser ikke så mye på tv, men jeg ser mye på tv-seri­er! Norsk TV lig­ger ca ett par år etter det som skjer i USA og jeg har for […]

    Continue Reading...