huset Archive

  • Da var ferie­pen­ge­ne kom­met på kon­to og det var på tide å få unna­gjort litt shop­ping. Siden jeg slut­ter i Expert om noen uker måt­te vi få på plass hvi­te­va­re­ne […]

    Handlerunde - Hvitevarer

    Da var ferie­pen­ge­ne kom­met på kon­to og det var på tide å få unna­gjort litt shop­ping. Siden jeg slut­ter i Expert om noen uker måt­te vi få på plass hvi­te­va­re­ne […]

    Continue Reading...